About Us News

Vaishnav Jan To Tene Kahiya Je

Back | Print

Dobrý člověk je ten,
Který cítí bolest druhých
Ten, kdo pomáhá těm, kteří jsou v bídě
A nedovolí, aby hrdost vstoupila do jeho mysli

Dobrý člověk toleruje a chválí celý svět
A neříká o nikom špatné věci
Udržuje svá slova, činy a myšlenky čisté
(Takovým člověkem) je Vaše matka požehnaná!

Dobrý člověk vnímá, že vše je rovnocenné, odmítá chamtivost a lakomost
Považuje manželku nebo dceru druhých za svou matku
Jazyk může mít unavený, ale nikdy nezalže
A nikdy se nedotkne majetku druhých

Dobrý člověk nepodléhá světskému připoutání
Stal se skálopevně nezaujatý vůči světským radostem
Je závislý na elixíru, který pochází z jména Ram
Chová všechna náboženství ve svém srdci

Nezná chtivost ani prohnanost
Vzdal se všech druhů touhy a hněvu
Básník Narsi by rád viděl takového člověka,
jehož ctnost přináší spásu celé rodině