About Us Trade Chambers in the Czech Republic

CHAMBERS, ECONOMIC ASSOCIATIONS IN CZECH REPUBLIC

ECONOMIC CHAMBER OF THE CZECH REPUBLIC

(HOSPODáŘSKá KOMORA ÄŒESKé REPUBLIKY)
Freyova 27
190 00  Praha 9
Tel: +420 296 646 111
Fax: +420 296 646 160
E-mail: office@komora.cz
 www.komora.cz
Dr. Ing. Jaromir Drabek, President
Tel.: +420 224 096 204
Fax: +420 224 096 221
E-mail: president@komora.cz

CONFEDERATION OF INDUSTRY AND TRANSPORT OF THE CZECH REPUBLIC

(SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR)
Lighthouse Vltava Waterfront Towers
Jankovcova 1569/2c
170 00  Praha 7
Tel: +420 234 379 500, 234 379 485
Fax: +420 234 379 489
E-mail: spcr@spcr.cz, pserakova@spcr.cz
www.spcr.cz
Mrs.Petra šeráková Jiránková, ZástupkynÄ› Å™editelky Sekce vnÄ›jších vztahů
E-mail: spcr@spcr.cz
Mr. Jaroslav Mil , President
E-mail: jmil@spcr.cz
Mr. Zdenek Liska, Director General
E-mail: zliska@spcr.cz
Ing Dagmar Kuchtova, Director General, Director for External Relationship
E-mail: dkuchtova@spcr.cz
Website: www.spcr.cz
 
CZECH CONFEDERATION OF COMMERCE AND TOURISM OF CZECH REPUBLIC
(SVAZ OBCHODU A CESTOVNíHO RUCHU ÄŒESKé REPUBLIKY)
TÄ›šnov 5
110 00 Praha 1
Tel: +420 224 805 150, 159, 572
Fax: +420 224 230 606
Ing. Helena Piskovská, President
Tel.: +420 224 805 158
Fax: +420 224 230 606
E-mail: socr@socr.cz
Ing. Petr Hrubý, Director General
Tel: +420 224 805 158
Fax: +420 224 230 606
E-mail: hruby@socr.cz
www.socr.cz 

CZECH TRADE (Czech Trade Promotion Agency)
Dittrichova 21
P.O.box 76
128 01  Praha  2
Tel: +420 224 907 500
Fax: +420 224 907 503
E-mail: info@czechtrade.cz
Websites:  www.czechtrade.cz
Ing. Ivan Jukl – Director General
Tel.: +420 224 907 504, 506
Fax: +420 224 913 440
E-mail: sekretariat@czechtrade.cz
 

CZECHINVEST

(Investment and Business Development Agency)
štÄ›pánská 15
120 00  Praha 2
Tel.: +420 296 342 500
Fax: 420 296 342 502
Website: www.czechinvest.org
Tel.: +420 296 342 504
Fax: +420 296 342 502
E-mail: info@czechinvest.org
 

CZECH AGRARIAN CHAMBER

(AGRáRNí KOMORA ÄŒR)
(štÄ›pánská 63
110 00  Praha 1
Ing. Jan Veleba, President
Tel.: +420 224 215 946
Fax: +420 224 215 944
E-mail: secretariat@akcr.cz
www.agrocr.cz
Ing. Jan Záhorka, Acting Secretary
Tel.: +420 224 215 953

CHAMBER OF VETERINARY SURGEONS OF CZECH REPUBLIC
(KOMORA VETERINáRNíCH LéKAŘŮ)
Palackého 1-3
612 42 Brno
Tel: 541 562 198
Mobil: 602 503 839
Tel/Fax: +420 549 256 407
E-mail: vetkom@vetkom.cz
MVDr. Karel Daniel, President, E-mail: karel.daniel@quick.cz 
www.vetkom.cz

ASSOCIATION FOR RESPONSIBLE RELATIONSHIP TO SMALL ANIMALS
(ASOCIACE ODPOVÄšDNéHO VZTAHU K MALýM ZVíŘATÅ®M)
Americká 35
120 00 Praha 2
Tel: +420 266 798 221
Fax: +420 266 798 214
E-mail: info@aovz.cz
www.aovz.cz
Contact person: Tomas Buzek

AGROWEB

(Internet Agricultural Magazine)

Profi Press s.r.o.
Drtinova 8
150 00 Praha 5
Tel.: +420 227 018 345
Fax: +420 227 018 310
mobil: +420 602 251 577
E-mail: martin.sedlacek@agroweb.cz
E-mail: farmar@agroweb.cz
E-mail: zemedelec@agroweb.cz
www.agroweb.cz

CZECH CENTRES

(SPRáVA ÄŒESKýCH CENTER)
Václavské nám. 816/49
110 00  Praha 1
Tel.: +420 234 668 211
Fax: +420 234 668 215
E-mail: info@czech.cz
www.czechcentres.cz
Ing. Jan Bondy, Director
EGAP (Export Guarantee and Insurance Corporation)
Vodičkova 34
111 21  Prague 1
Tel.: +420 222 841 111
Fax: +420 222 844 001
E-mail: info@egap.cz
Ing. Pavol Parizek, Director General
Tel.: +420 222 842 000, 222 842 001
Fax: +420 222 844 100
E-mail: parizek@egap.cz
www.egap.cz
CZECH STATISTICAL OFFICE
Na padesátém 81
100 82 Praha 10
Tel: +420 274 051 111
Fax: +420 274 052 051
E-mail: infoservis@gw.czso.cz
Ing. Jan Fischer, CSc. Chairman
Tel.: +420 274 052 017, 274 052 411, 274 052 033
Fax: +420 274 052 133 E-mail: Fischer@gw.czso.cz   Website: www.czso.cz
TRADE FAIRS BRNO
VýstavištÄ› 1
647 00 Brno
Tel: +420 541 151 111
Fax: +420 541 153 070
E-mail: info@bvv.cz
www.bvv.cz
Ing. Jiri škrla, Director General

CZECH ASSOCIATION OF PHARMACEUTICAL COMPANIES
(ÄŒESKá ASOCIACE FARMACEUTICKYCH FREM - ÄŒAFF)
Táboritská 23(Hotel Olšanka)
130 00  Praha 3
Tel.: 267 092 287
Fax: 222 712 534
E-mail: caff@aff.cz
Ing. Vaclav Rejholec, CSc., Chairman
MUDr. Lumir Krocek, Executive Manager
www.aff.cz 

ASSOCIATION OF CHEMICAL INDUSTRY

OF THE CZECH REPUBLIC
(SVAZ CHEMICKéHO PRUMYSLU CESKE REPUBLIKY)
DÄ›lnická 12
170 00  Praha 7
Tel.: +420 266 793 580, Fax: +420 266 793 578
E-mail: mail@schp.cz
Ing.Pavel švarc, CSc., President
Ladislav Novák, Diretor
Tel.: +420 266 793 580
www.schp.cz 

CZECH ASSOCIATION OF PETROLEUM INDUSTRY

(ÄŒESKá ASOCIACE PETROLEJáŘSKéHO PRÅ®MYSLU A OBCHODU)
U Trati 1226/42
100 00 Praha 10
Tel: +420 274 817 404
Fax: +420 274 815 709
E-mail: cappo@cappo.cz
www.cappo.cz
Ing, Milos Podrazil, General Secretary
(Trade commissions, trade promotions)

STATE INSTITUTE FOR DRUG CONTROL
(STáTNí úSTAV PRO KONTROLU LéÄŒIV - SúKL)
šrobárova 48
100 41 Praha 10
Tel.: +420 272 185 111
Fax: +420 271 732 377
E-mail: sukl@sukl.cz
http://www.sukl.cz
RNDr.Jitka šabartová, CSc. – Acting Director
Tel.: 267 311 153
E-mail: jitka.sabartova@sukl.cz

CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION

(ÄŒESKY SVAZ PIVOVARÅ® A SLADOVEN)
Lípová 15
120 00  Praha 2
Tel.: +420 224 910 641 Fax: +420 224 914 542
E-mail: csps@volny.cz
 www.cspas.cz
Ing. František Krakeš, Chairman

UNION OF CZECH SPIRIT PRODUCERS

(Unie výrobců lihovin)
Stock Plzen, a.s.
Palírenská 2
315 51 Plzeň
Tel.: +420 378 081 111
Fax: +420 378 081 495
E-mail: sales@stock.cz
www.stock.cz

ASSOCIATION OF TEXTILE, CLOTHING, AND LEATHER INDUSTRY

(ASOCIACE TEXTILNíHO, ODÄšVNíHO A KOŽEDÄšLNéHO PRÅ®MYSLU - ATOK)
TÄ›šnov 5
110 00  Praha 1
Tel.: +420 224 805 340
Fax: +420 224 805 339
E-mail: kohotek@atok.cz
Ing. JiÅ™í Kohoutek, Vice-President, Director
Foreign Relations: Ms. Jana Patáková, E-mail: patakova@atok.cz;
http://www.atok.cz

COTTON INDUSTRY RESEARCH INSTITUTE

(VýZKUMNý úSTAV BAVLNáŘSKý – VúB)
Na OstrovÄ› 1165
562 23  ústí nad Orlicí
Tel.: +420 465 552 111
Fax: +420 465 552 290
E-mail: info@vubas.cz
www.vubas.cz

 

TEXTILE TESTING INSTITUTE

(TEXTILNí ZKUšEBNí úSTAV)
Václavská 6
658 41  Brno
Tel.: +420 543 426 711
Fax: +420 543 243 590 
E-mail: info@tzu.cz
RNDr. Pavel Malčik, Director
Tel.: +420 543 426 712
Fax: +420 543 243 590
E-mail: malcik@tzu.cz
http://www.tzu.cz 

FEDERATION OF FOOD AND DRINK INDUSTRIES OF THE CZECH REPUBLIC
(POTRAVINáŘSKá KOMORA ÄŒESKé REPUBLIKY)
Areál Klimacentrum, a.s.
Počernická 96/272
1.p. č.dv.127
108 03  Praha 10
Tel.: +420 296 411 187,189-93, Fax/tel.: 296 411 187
E-mail: foodnet@foodnet.cz
www.foodnet.cz
Contact: Ing. Miroslav Koberna, CSc., Director
Tel.: +420 296 411 188
E-mail: koberna@foodnet.cz

AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION

(SDDRUŽENí AUTOMOBILOVéHO PRÅ®MYSLU)
Opletalova 55
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 602 982
Fax: +420 224 239 690
E-mail: autosap@autosap.cz,
www.autosap.cz 
Dr.h.c. Ing. Vratislav Kulhanek, President
Ing. Antonin Sipek. Director

The Automotive Parts and Garage Equipment Importers Association

(SDRUŽENí IMPORTéRÅ® SOUÄŒáSTí AUTOMOBILÅ® A GARAŽOVé TECHNIKY – SISA)
Doudlebská 2
140 00 Praha 4
Tel./Fax: +420 241 402 648,
JUDr. Miroslav Brůžek, Secretary
E-mail: sisa@czn.cz,
www.sisa.cz  

ASSOCIATION OF ENGINEERING TECHNOLOGY
Politických vÄ›zňů 11/1419
P.O.BOX 837
113 42  Praha 1
Tel.: +420 234 698 111, Fax: +420 224 214 789, +420 224 214 963
E-mail: svaz@sst.cz
Ing. ZdenÄ›k Holý, Director (Tel.: +420224 211 623, +420 224 214 789)
www.sst.cz

CZECH AND MORAVIAN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ASSOCIATION
(ÄŒESKOMORAVSKá ELEKTROTECHNICKá ASOCIACE)
Doudlebská 5
140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 213 623
Fax: +420 261 213 624
Ing. Stanislav Adamec, President
E-mail: ela@electroindustry.cz
www.electroindustry.cz

PRAGUE INFORMATION SERVICE

(PRAŽSKá INFORMAÄŒNí SLUŽBA – PIS)
Betlémské nám. 2
116 98 Praha 1
Tel.: 222 220 700
E-mail: tourinfo@pis.cz
Ing. Václav Novotný, Director
Tel.: +420 221 714 300-2
Fax: +420 222 221 101
director@pis.cz
www.pis.cz 

CZECH MARKETING ASSOCIATION

(ÄŒESKá MARKETINGOVá SPOLEÄŒNOST)
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Tel./Fax: +420 221 082 395 
E-mail: info@cms-cma.cz
www.cms-cma.cz
Ms. Vlasta Veliková, Acting Secretary
E-mail: velikova@cms-cma.cz

 

UNION OF CZECH AND MORAVIAN CONSUMER COOPERATIVES

(SVAZ ÄŒESKýCH A MORAVSKýCH SPOTŘEBNíCH DRUŽSTEV)

U Rajské zahrady 3/1912
130 00 Praha 3
Tel: +420 224 106 111
Fax: +420 224 106 336 
E-mail: sekr@scmsd.cz
www.scmsd.cz
Ing. Zdeněk Juračka, Chairman
Tel.: +420 224 106 321
E-mail: zjuracka@scmsd.cz

THE STEEL FEDERATION, Inc
(HUTNICTVí ŽELEZA, A.S.)
Krátká 39
100 00 Praha 10
Tel: +420 271 025 111
Fax: +420 271 025 121
E-mail: info@hz.cz
 www.hz.cz
RNDr. Jaroslav Raab, Acting Director

FOUNDRY ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIC
(SVAZ SLéVáREN ÄŒESKé REPUBLIKY)
Technická 2/2896
616 00 Brno
Tel: +420 541 142 642, 81
Fax: +420 541 142 644
E-mail: svaz@svazslevaren.cz
www.svazslevaren.cz 

FORGING INDUSTRY ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIC

(SVAZ KOVáREN CR)

Address: Technologická 372/2, Ostrava
Tel.: +420 597325808
Fax: +420 597 325 842
E-mail: skcr@skcr.org
www.skcr.org, www.svazkovaren.cz
Ing. Ladislav Jílek, CSc. Director

ASSOCIATION OF PULP AND PAPER INDUSTRY
(Svaz průmyslu papíru a celulózy - SPPaC)
K Hrušovu 4
102 23 Praha 10
Tel: +420 271 081 125
Fax: +420 271 081 136
E-mail: sppac@sppac.cz
 www.sppac.cz

 

Association of Forwarding and Logistics of the Czech Republic

(Svaz spedice a logistiky ÄŒeské republiky)
Ul. I. pluku 8-10
186 30 Praha 8
Tel/Fax: +420 224 891 303
E-mail: ssl@sslczech.cz
www.sslczech.cz
Martin Drábek, Chairman
E-mail: drabek@csexpres.cz

AGRICULTURAL AND FORESTRY MACHINERY ASSOCIATION
(ASOCIACE ZEMÄšDÄšLSKé A LESNICKé TECHNIKY)
šumavská 31
612 54 Brno
Tel: +420 541 235 256 
Fax: +420 541 235 257
E-mail: zet.agro@post.cz
www.zetis.cz
Contact person: Ing. Dušan Benža , CSc.

THE CZECH FOOTWEAR ASSOCIATION
(ÄŒESKá OBUVNICKá ASOCIACE)
Tr. Tomáše Bati 4/5267
760 06  Zlín
Tel./Fax: +420 577 525 230
E-mail: coka@leatherindustry.cz, coka@coka.cz
Mr. Petr Kubát, Company’s Statutory Representative
PhDr. Vlasta Mayerová, Company’s Commercial Representative
www.coka.cz

ASSOCIATION OF JEWELLERS AND WATCHMAKERS OF THE CZECH REPUBLIC
(SdruŽení klenotníkÅ® a hodináŘŮ)
Puncovní úÅ™ad
Kozí 4
110 00 Praha 1
Mobil: +420 603 882 783
Ing. Zdeněk Hlubuček, President of AJW CR
Mr,Jan Hlaváč, General Secretary of AJW CR
E-mail: jan.hlavac@quick.cz
www.skhcr.cz
www.klenotnici.cz
www.hodinari.cz

Czech Chamber of Pharmacists

(ÄŒESKá LéKáRNICKá KOMORA)

Poliklinika BudÄ›jovická
Antala Staška 80
140 46  Praha 4
Tel.: +420 2 61006502, Fax: +420 2 61260366, E-mail: komora@lekarnici.cz
www.lekarnici.cz
PharmDr. Lubomír Chudoba, President

 

ASOCIACE ENERGETICKýCH MANAŽERÅ®
(THE ASSOCIATION OF ENERGY MANAGERS)
Partyzánská 7
170 05  Praha
Tel./Fax: +420 266 753 531
mobile: +420 736 622 830
E-mail: aem@aem.cz
www.aem.cz
Ing. Bohuslav Bernátek, President AEM
Ing. Jiři Bartoň, CSc., Director

CZECH ASSOCIATION OF TELECOMMUNICATIONS

Dalimilova 4
130 00  Praha 3
Tel.: +420 222 111 210
Fax: +420 222 111 215
E-mail: info@catel.cz
www.catel.cz

PRAHA ASSOCIATION FOR ROAD CONSTRUCTION

Prosecká 74
190 00  Praha 9
Tel.: +420 286 582 117, Fax: +420 286 582 167, E-mail: svs@sdruzeni-silnice.cz
http://www.sdruzeni-silnice.cz

 

GUILD OF (FEMALE) COSMETICIANS OF BOHEMIA AND MORAVIA

ÄŒeskoslovenské Armády 8
160 00  Praha 6
Tel.: +420 233 343 240, Fax: +420 312 589 397, mobil: 603 277 620 (Vlasta FeÅ™teková), 604 818 989 (Dana Kočová)
E-mail: info@cechkosmeticek.cz
www.cechkosmeticek.cz
Ms. Vlasta FeÅ™teková, Chairman

SYBA

(Packaging Association)
Lípová 15
120 00  Praha 2
Tel.: +420 224 915 389, Tel./Fax: +420 2 24919529, Fax: +420 2 24919591, E-mail: syba@syba.cz
www.syba.cz

 

ASSOCIATION OF PLASTIC INDUSTRIES OF THE CZECH REPUBLIC

(SVAZ ZPRACOVATELÅ® PLASTÅ®)
šolínova 7 (ÄŒVUT)
166 08  Praha 6
Tel.: +420 224 310 793, 224 353 584, Fax: +420 224 353 519,
E-mail: cerny@klok.cvut.cz
www.klok.cvut.cz
Dr. Miroslav ÄŒerný, Vice-president

ASSOCIATION OF THE GLASS AND CERAMICS INDUSTRY OF THE CZECH REPUBLIC
Sámova 1
101 00  Praha 10
Tel.: +420 2 71745888, Fax +420 71745888, e-mail: askpcr@pha.inecnet.cz
www.askpcr.cz
Ms. Ing. Magda Purkrábková, Executive Secretary

 

SDRUŽENí PODNIKATELÅ® A ŽIVNOSTNíKÅ® ÄŒR

(Association of Czech Entrepreneurs)
Na Strži 1837/9
140 00  Praha 4
Tel.: +420 261 104 242, Fax: +420 261 104 262, E-mail: spzcr@volny.cz
Mr. Bedřich Danda, Chairman

 

czech association of COMPETITIVE communicationS

(ASOCIACE KOMPETITIVNíCH KOMUNIKACí)
(CAKK)
Vodičkova 41
110 00  Praha 1
Tel.: +420 224 152 120, Fax: +420 224 152 121, E-mail: cacc@cacc.cz
www.cacc.cz, www.cakk.cz

CZECH TOURISM
Vinohradska 46
P.O.Box 32
120 41 Praha 2
Tel.: +420 221 580 401, Fax: +420 224 247 516¨
E-mail: info@czechtourism.cz
Ing. Rostislav Vondruska, Director
E-mail: vostra@czechtourism.cz

 

ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES OF CZECH REPUBLIC

(ACK CR)
Lípová 15
120 44  Praha 2
Tel.: +420 224 914 543, Fax: +420 224 914 674, E-mail: ackcr@ackcr.cz
DR. Michal šeba, Chairman of the Board

 

SPIS

Sdružení pro informační společnost
Blanická 16
120 00  Praha 2
Tel.:     +420 2 21503481, Fax +420 2 21503482, E-mail: spis@spis.cz
Mr. JiÅ™í Polák, President          E-mail: jirip@spis.cz
Mr. Ondřej Felix, Vice-President

TĚŽEBNí UNIE

(MINING UNION)
Slavíčkova 827/1A
638 00  Brno
Tel.: +420 545 211 014, 545 193 411
Fax: +420 545 211 014
E-mail: unie@tezebni-unie.cz
www.tezebni-unie.cz
Ms. Milena šandová, Director
Ing. Karel Lorek, Chairman of the Board